HOME   WIE   CONTACT   BIJSCHOLING   INFORMATIE
 

BIJSCHOLINGEN


MANUELE THERAPIE EN MULLIGAN CONCEPT

Gebruik van specifieke gewrichtsmobilisaties met eliminatie van pijn en toename van de bewegingsomvang tot doel.

MEDISCHE TRAININGSTHERAPIE

Doelgericht trainen van de specifieke spieren.

RUGSCHOLING

Door beter om te gaan met rugproblemen en met de gevolgen ervan kan u zelf uw klachten verminderen en beter functioneren in het dagelijks leven.

BOBATHTHERAPIE BIJ VOLWASSENEN

Behandeling en re-integratie van volwassenen met een hersenbeschadiging ten gevolge van ziekte, ongeval of beroerte.

NDT BOBATH

Behandeling van kinderen met CP (Cerebrale Parese), met een neuro-motorische problematiek of met een ontwikkelingsstoornis.

SOFROLOGIE (zie informatie)

Is een ontspanningsmethode die de mens terug in contact brengt met eigen lichaam en geest. Dat gebeurt door middel van bewegingen, ademhalings-, concentratie- en ontspanningstechnieken. Toegepast bij angsten, depressie, slaapproblematiek,....

PRE EN POSTNATALE

Individuele oefensessie als voorbereiding op de bevalling. Aandachtspunten zijn preventie van rugklachten, bekkenbodemspieroefeningen, ademhalingsoefeningen, relaxatie, perstechniek en uitleg over het verloop van de arbeid.

ADEMHALINGSKINESITHERAPIE

Specifieke technieken die een rol spelen bij de revalidatie van
AH problemen.

MEDICAL TAPING CONCEPT

Elastische tapesoorten om spieren en ligamenten in hun functie te ondersteunen, zonder daarbij de beweging te beperken en om het lichaamseigen herstelproces te activeren.

SCHRIJFMOTORIEK

Het schrijven is een complexe vaardigheid bestaande uit doelgerichte bewegingen. Het is een vorm van fijne motoriek waarbij letters, cijfers en lusvormen samen neergeschreven worden. Hierdoor is het een voortdurend samenspel tussen motoriek en informatie van de zintuigen..Moeilijkheden bij het ‘leren schrijven’ hebben de neiging te verergeren en kunnen behandeld worden.